Nhật Ký Niềng Răng được thành lập với mục đích chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kinh nghiệm về các loại niềng răng đang phố biến hiện nay.